Bolti szabályok

BELÉPÉS

A https://liftstore.pl/ címen elérhető online áruházat egy Liftstore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa nevű vállalkozás üzemelteti a ul. Sadowa 21, 05-850 Jawczyce, NIP: 1182183980, KRS: 0000756751 bejegyezték az Országos Bírósági Nyilvántartásba.

Az eladó elérhetőségei:

Jelen dokumentum (amely egyben az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló 2002. július 18-i törvény szerinti szabályozás is), a továbbiakban: Szabályzat, meghatározza a Webáruházon keresztül nyújtott elektronikus szolgáltatások fajtáit és körét, az értékesítés megkötésének szabályait. a webáruházon keresztül kötött szerződéseket, e szerződések teljesítésének szabályait, a Vásárló és az Eladó jogait és kötelezettségeit, valamint a szerződéstől való elállás rendjét és a reklamációs eljárást.

I. DEFINÍCIÓK

 1. Online áruház – a https://liftstore.pl/ címen elérhető online áruház .
 2. Eladó – Liftstore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa néven folytatott üzleti tevékenység az ul. Sadowa 21, 05-850 Jawczyce, NIP: 1182183980, KRS: 0000756751 bejegyezték az Országos Bírósági Nyilvántartásba.
 3. Vevő – az Eladóval szerződést kötő természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység, amelynek törvény cselekvőképességet biztosít.
 4. Fogyasztó – az Eladóval üzleti vagy szakmai tevékenységéhez közvetlenül nem kapcsolódó jogügyletet kötő természetes személy.
 5. Szolgáltatás – az Eladó által a Webáruházon keresztül nyújtott elektronikus szolgáltatások.
 6. Adásvételi szerződés – a Vásárló és az Eladó között a Webáruházon keresztül távolról megkötött szerződés, amelynek tárgya Termék vásárlása.
 7. Termék (Áru) – a Vásárló megrendelésére elkészített termék, amelyet a Vásárló a Webáruházon keresztül vásárol meg.
 8. Megrendelőlap – az online áruházban elérhető űrlap, amely lehetővé teszi a rendelés leadását és a Termék megvásárlását.
 9. Regisztrációs űrlap – az online áruházban elérhető űrlap, amely lehetővé teszi Ügyfélfiók létrehozását.
 10. Ügyfélfiók – erőforrások gyűjteménye az Eladó ICT rendszerében, amelyben az Ügyfélre vonatkozó információkat gyűjtik, beleértve a címadatokat és a rendelési előzményeket.
 11. Munkanap – egy nap hétfőtől péntekig, munkaszüneti napok kivételével.

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. Az Eladó vállalja, hogy a Szabályzatban meghatározott mértékben és feltételekkel szolgáltatásokat nyújt a Vevőnek.
 2. A Vásárló vállalja, hogy a Webáruházat a hatályos jogszabályoknak és a társadalmi együttélés elveinek megfelelően használja.
 3. Az Eladó Szolgáltatásait igénybe vevő Ügyfél köteles a jelen Szabályzatot betartani.
 4. Az Eladó betartja a Vevők személyes adatainak védelmére vonatkozó, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletében meghatározott elveket. 2016. április 27. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről. 
 5. A vásárló hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a szerződés teljesítése érdekében személyes adatait gyűjtse, tárolja és feldolgozza. A személyes adatok Eladó általi gyűjtésének, feldolgozásának és védelmének részletes feltételeit a Webáruház „Adatkezelési tájékoztatója” tartalmazza.
 6. A Webáruházban elérhető termékek újak, fizikai és jogi hibáktól mentesek. 
 7. A Webáruház honlapján a Termékkel kapcsolatos tájékoztatás a cikk értelmében szerződés megkötésére való felhívásnak minősül. törvény 71. §-a, 1964. április 23., a Ptk.
 8. Az Eladó fenntartja a jogot a Webáruházban elérhető Termékek árának megváltoztatására, új Termékek bevezetésére, valamint promóciós kampányok lebonyolítására és lemondására, illetve a folyamatban lévő akciók módosítására.

III. SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. Az Eladó a Webáruház használatával elektronikus szolgáltatásokat nyújt, amelyek a következőkből állnak:
  1. a megrendelőlap kitöltésének lehetővé tétele adásvételi szerződések megkötése érdekében,
  2. lehetővé teszi az Ügyfélfiók regisztrációját és karbantartását.
 2. pontjában meghatározott szolgáltatások. 1 ingyenes.
 3. A megrendelőlap kitöltését lehetővé tevő elektronikus szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés a Megrendelővel az adatlap kitöltésének megkezdésekor határozott időre jön létre, és az űrlap kitöltésének megkezdésével szűnik meg, ill. amikor a kitöltött űrlapot elküldi az Eladónak. 
 4. Az Ügyfélszámla regisztrációját és karbantartását lehetővé tevő elektronikus szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés a Vásárlóval a Webáruházban történő regisztráció időpontjában, határozatlan időre jön létre. 
 5. Az Ügyfélfiók létrehozása („regisztráció”) az Online Áruház weboldalán – Regisztrációs űrlap – elérhető funkció segítségével történik. 
 6. A Webáruházban elérhető Termékek megrendeléséhez Ügyfélfiókkal kell rendelkezni.
 7. Az Eladó által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges műszaki követelmények:
  1. Internet hozzáféréssel rendelkező készülék,
  2. a cookie-kat támogató webböngésző,
  3. hozzáférést az e-mailekhez.
 8. Az internet-hozzáféréssel és az adatátvitellel kapcsolatos díjakat az ügyfél az internetszolgáltatója díjszabása szerint viseli.

IV. ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

 1. Csak az a Vásárló, akinek szállítási címe Lengyelországban vagy más Európai Uniós tagállamban van, és aktív Ügyfélfiókkal rendelkezik az Internetes áruházban, jogosult az Online áruházban megrendelést leadni.
 2. Az Eladó az alábbi módokon engedélyezi a webáruházban elérhető Termékek megrendelését:
  1. a Webáruházban elérhető Megrendelőlap segítségével a hét minden napján, a nap 24 órájában,
  2. elektronikusan az Eladó e-mail címére https://liftstore.pl/ ,
  3. telefonon a +48 697 300 300 számon .
 3. A Megrendelőlapon keresztül történő megrendeléshez a Vásárló bejelentkezik a Webáruházba, kiválasztja a Webáruházban elérhető Terméket, megadva a megvásárolni kívánt mennyiséget és megjelölve a megrendelt Termék további tulajdonságait (adott esetben). A Vásárló a Termék kiválasztását követően (a Termék kosárba helyezése a Webáruházban elérhető funkcionalitáson keresztül) kitölti a Megrendelőlapot, azon feltüntetve az Eladó által a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat, majd visszaigazolja a megrendelést. a „Megrendelés és fizetés” gombbal .
 4. A Vevő az elektronikus benyújtáshoz az Eladónak tájékoztatást ad a megrendelt Termékről és a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokról, így különösen azonosító adatokról, címadatokról, valamint a rendeléssel kapcsolatos kapcsolatfelvételt lehetővé tevő adatokról (telefonszám, e-mail cím).
 5. A telefonos rendelés leadásához a Megrendelő megadja az Eladónak a megrendelt Termékről és a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat, így különösen az azonosító adatokat, címadatokat és a rendeléssel kapcsolatos kapcsolatfelvételt lehetővé tevő adatokat (telefonszám, e-mail). cím).   
 6. Az Eladó a megrendelés beérkezését követően e-mailben küldi meg a Vásárlónak a megrendelés elfogadásáról szóló nyilatkozatot a rendelés leadásakor megadott e-mail címére. Ezt követően az Eladó, miután ellenőrizte a rendelés teljesítésének lehetőségét, a rendelést visszaigazoló üzenetet küld a Vásárlónak. Amint a Megrendelő megkapja a megrendelést visszaigazoló üzenetet, az adásvételi szerződés létrejön.
 7. A rendelést visszaigazoló üzenet tartalmazza az adásvételi szerződés megállapodás szerinti feltételeit, így különösen a megrendelt Termék mennyiségét és típusát, a fizetendő teljes árat a szállítási költségekkel és a nyújtott engedmények összegét (adott esetben).

V. MEGRENDELÉS FELDOLGOZÁSI IDEJE ÉS SZÁLLÍTÁSA

 1. Az Eladó a megrendeléseket beérkezésük sorrendjében teljesíti (figyelembe véve a jelen Szabályzat VI. pont 3. pontját).
 2. A megrendelés időtartama magában foglalja a Termék Eladó általi előkészítését, befejezését, csomagolását és kiadását. A rendelés teljesítésének átlagos ideje legfeljebb 7 munkanap.
 3. Több, eltérő elérhetőségű, egy szállítmányban kiszállítandó Termékből álló megrendelés esetén a megrendelés teljesítésének időpontja a megrendelésben szereplő utolsó Termék Eladó általi teljesítésének dátumától függ, kivéve, ha a Vevővel másként állapodtak meg.
 4. Ha a megrendelés több termékből álló része pillanatnyilag nem elérhető, úgy arról a Vásárló telefonon vagy e-mailben értesül, és dönt a rendelés teljesítésének módjáról (részteljesítés, várakozási idő meghosszabbítása, a teljes rendelés vagy kiválasztás törlése) cseretermékről ). 
 5. A megrendelés teljesítésének idejéhez hozzá kell adni a Terméknek a fuvarozó által a Vevőhöz történő eljuttatásának időpontját az Ügyfél által választott szállítási módnak megfelelően. A szállítási módokra és költségekre vonatkozó információkat a Megrendelő a megrendelés leadásakor jelzi.
 6. A megrendeléseket csak munkanapokon adják ki a szállítónak.
 7. A küldemény átvétele után a Vásárlónak gondosan ellenőriznie kell a csomagolás állapotát és annak tartalmát. Sérülés vagy egyéb szabálytalanság esetén a futár jelenlétében kárjegyzőkönyvet kell készítenie és értesítenie kell az Eladót.
 8. Az Eladó lehetővé teszi a megrendelés személyes átvételét az ul. Sadowa 21, 05-850 Jawczyce a pont nyitvatartási idejében. Személyes átvétel csak az Eladó előzetes visszaigazolása után lehetséges, hogy a megrendelés készen áll a szállításra.

VI. ELFOGADOTT FIZETÉSI MÓDOK

 1. Az eladó a következő fizetési módokat engedélyezi:
  1. előleg formájában, elektronikus átutalással az imoje fizetési rendszeren keresztül, amelynek adminisztrátora az ING Bank Śląski SA, székhelye Katowice, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, bejegyezve a Vállalkozók Nyilvántartásába Katowice-Wschód Kerületi Bíróságon, az Országos Bírósági Nyilvántartás VIII. Kereskedelmi Osztályán 0000005459 KRS-számon, 130 100 000,00 PLN törzstőkével és 10,00,10,00,10 PLN befizetett tőkével. aktív adóalany áfa, NIP 634-013-54-75 adóazonosító számmal.
  2. előleg formájában, hagyományos átutalással az Eladó bankszámlájára.
 2. A megrendelő a szerződéskötéstől számított 7 munkanapon belül köteles a fizetést teljesíteni. A meghatározott határidőn belüli fizetés hiányában az adásvételi szerződés felmondható.
 3. Az Eladó a megrendelés teljesítését az elektronikus fizetési rendszer üzemeltetőjétől a Vásárló helyes fizetéséről szóló tájékoztatás kézhezvételével vagy a befizetés bankszámlára történő felvezetésével (hagyományos átutalás esetén) folytatja.
 4. Az Eladó a Termék értékesítését nyugtával vagy áfás számlával dokumentálja. A vásárlást igazoló okmányt a Vásárlónak a Termékkel együtt, vagy elektronikusan kézbesítjük a Vásárló által a rendelés leadásakor megadott e-mail címre.
 5. Az Ügyfél a megrendelt Árukért a következő fizetési módokat választhatja: BLIK fizetés, fizetési kártya, elektronikus átutalás az ING Bank Śląski SA által üzemeltetett, katowicei székhellyel rendelkező imoje külső fizetési rendszeren keresztül.
 6. A tranzakciók a fizetési linkekről történnek.

VII. SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK

 1. A szállítási költségek 300 PLN és 5000 PLN között mozognak, és a küldemény méretétől függenek.

VII. GARANCIA A TERMÉK HIBÁIRA

 1. Az Art. A Polgári Törvénykönyv 1964. április 23-i törvény 556. §-a alapján az Eladó felelősséggel tartozik a Vevő felé, ha az eladott Termék fizikai vagy jogi hibás. Az eladó mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha a vásárló a hibáról a szerződés megkötésekor tudott.
 2. A termék kiszállítása a hibaszavatossági jogok gyakorlása keretében az Eladó költségére történik.
 3. Az Eladó garanciális felelősséggel tartozik, ha a hibát a Termék Vásárló részére történő átadásától számított két éven belül észleli.
 4. A garancia nem terjed ki a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő hibákra.
 5. A Termék hibáit e-mailben kell elküldeni a Sprzedaż@liftstore.pl címre vagy írásban az Eladó székhelyének címére. A pályázatot a Szabályzat 2. számú mellékletét képező nyomtatványon lehet benyújtani.
 6. Ha az eladott termék hibás, a Vevő árleszállításról vagy a szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozatot nyújthat be, kivéve, ha az Eladó haladéktalanul és a Vásárló számára indokolatlan kellemetlenség nélkül a hibás terméket hibátlanra cseréli vagy a hibát elhárítja. Ez a korlátozás nem vonatkozik arra az esetre, ha a terméket az Eladó már kicserélte vagy kijavította, vagy az Eladó nem tett eleget a termék kicserélésére vagy a hiba megszüntetésére vonatkozó kötelezettségének.
 7. A Vevő az Eladó által javasolt hiba elhárítása helyett követelheti a termék kicserélését hibátlanra, vagy a termék cseréje helyett a hiba elhárítását, kivéve, ha a tétel szerződésszerűvé tételét a A Vevő által választott mód lehetetlen, vagy az Eladó által javasolt módhoz képest túlzott költséget igényelne.
 8. A vevő nem állhat el a szerződéstől, ha a hiba jelentéktelen
 9. Ha ez a fizikai hibák felméréséhez szükséges, a Terméket a következő címre kell szállítani: Liftstore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa at ul. Sadowa 21, 05-850 Jawczyce.
 10. Az Eladó a Vevő értesítésére annak kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül válaszol. A pályázat elbírálásának elmulasztása a megadott határidőn belül az elfogadásnak minősül.
 11. Az Eladó fedezi a Termék átvételének, kiszállításának, hibaelhárításának, illetve a Termék újra cseréjének költségeit. 

VIII. ELÁLLÁS AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL

 1. Az a vásárló, aki a művészettel kapcsolatban fogyasztó. A fogyasztói jogokról szóló 2014. május 30-i törvény 27. §-a alapján Ön jogosult a távollevők között kötött szerződéstől indoklás nélkül elállni. 
 2. A szerződéstől való elállás joga attól a pillanattól számított 14 naptári napon belül érvényes, amikor a Terméket a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozón kívüli harmadik személy birtokba vette.
 3. A szerződéstől 14 naptári napon belül elállási jog illeti meg azt a vállalkozót, aki a vállalkozási tevékenységgel nem összefüggő célból vásárol.
 4. A vásárló a jelen Szabályzat 1. számú mellékletét képező nyomtatványon nyilatkozattal, e-mailben a Sprzedaż@liftstore.pl e-mail címre vagy az Eladó postai címére küldött nyilatkozatával elállhat a szerződéstől.
 5. pontjában meghatározott határidő betartására. 2, elegendő a szerződéstől való elállási nyilatkozatot annak lejárta előtt elküldeni.
 6. Az Eladó haladéktalanul visszaigazolja a Vásárlónak a szerződéstől való elállási nyilatkozat kézhezvételét. 
 7. Az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a Vevőnek a tőle kapott valamennyi fizetést, beleértve az áru kiszállításának költségeit is. Az eladó a vevő által használt fizetési móddal megegyező fizetési móddal téríti vissza a fizetést, kivéve, ha a Vevő más visszatérítési módhoz kifejezetten hozzájárult, ami számára semmilyen költséget nem jelent.
 8. Ha az Eladó nem ajánlotta fel a Termék átvételét a Vevőtől, a beérkezett fizetések visszafizetését mindaddig visszatarthatja, amíg a Termék vissza nem érkezik, vagy a Vevő a visszaküldést igazolja, attól függően, hogy melyik esemény következik be előbb.
 9. Ha a Vásárló az Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott, az Eladó nem köteles megtéríteni a Vevő számára felmerülő többletköltségeket.
 10. A Vevő köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállásától számított 14 naptári napon belül az Eladónak visszaküldeni, vagy az Eladó által meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha az Eladó ezt javasolta. maga vegye át a terméket. A határidő betartásához elegendő a Terméket annak lejárata előtt visszaküldeni.
 11. A Vevőt kizárólag a Termék visszaküldésének közvetlen költségei viselik.
 12. A terméket a következő címre kell szállítani: Liftstore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa at ul. Sadowa 21, 05-850 Jawczyce.
 13. A fogyasztó a szerződéstől való elállás esetén felelős a dolognak a tárgy jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértéket meghaladó használatból eredő értékcsökkenéséért.
 14. pontjában meghatározott szerződések vonatkozásában a Megrendelőt nem illeti meg a szerződéstől való elállás joga. A fogyasztói jogokról szóló 2014. május 30-i törvény 38. §-a.

IX. ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA ÉS REKLAMÁCIÓS ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

 1. Folyamatos és határozatlan idejű elektronikus szolgáltatás nyújtására irányuló szerződések esetén a Megrendelő jogosult a szerződést felmondani. A vásárló a szerződést azonnali hatállyal és indoklás nélkül felmondhatja a sales@liftstore.pl e-mail címre küldött felmondási nyilatkozattal.
 2. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglaltak Megrendelő általi megsértése esetén a folyamatos és határozatlan jellegű elektronikus szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést 14 napos felmondási idővel felmondja.
 3. A Webáruházon keresztül nyújtott szolgáltatások Eladó általi nem teljesítése vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Vásárló jogosult panaszt benyújtani e-mailben a Sprzedaż@liftstore.pl címre.
 4. A helyesen benyújtott panasznak tartalmaznia kell az Ügyfél megjelölését (vezeték- és cégnév, lakcím vagy cég székhelyének címe és e-mail címe), a panasz tárgyát, valamint a panasz benyújtásának időtartamát. kapcsolatos, valamint a panasz benyújtását indokoló körülményeket. 
 5. A reklamációt az Eladó a reklamáció beérkezésétől számított 14 naptári napon belül megvizsgálja.

X. VÁLLALKOZÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 1. A jelen bekezdés rendelkezései csak azokra az Ügyfelekre vonatkoznak, akik nem fogyasztók a Ptk. 221. §-a alapján .
 2. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy az adásvételi szerződéstől bármikor elálljon, kivéve, ha a Terméket a Vevőnek, a Megrendelő nevében eljáró harmadik személynek vagy a Vevő részére kiszállítást végző fuvarozónak kiadta. Az Eladó szerződéstől való elállása a Vevő részéről az Eladóval szembeni követelést nem támaszt.
 3. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy korlátozza a Webáruházban elérhető fizetési módokat. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Megrendelő által választott fizetési módtól függetlenül a rendelés értékének egy részét vagy egészét előlegre kérje.
 4. Cikk alapján. 558. §-a alapján a Termék nem fogyasztó Vásárló részére történő értékesítése esetén az Eladó szavatossági felelőssége kizárt.
 5. Cikk alapján. 548. § (1) bekezdése szerint a Terméknek az Eladó által a Vevő, a Vevő vagy a fuvarozó által megjelölt harmadik személy részére történő kiadásakor a Termékkel kapcsolatos előnyök és terhek, valamint a termék véletlen elvesztésének vagy megrongálódásának kockázata. A termék átkerül a Vevőre. 
 6. Az Eladó felelőssége a Vevővel szemben csak a szerződés Eladó általi nem megfelelő teljesítésével összefüggésben a Vevőt ténylegesen elszenvedett károkra korlátozódik, az Eladó felelőssége az Ügyfél által leadott megrendelés értékét meg nem haladó összegben.

XI. FELELŐSSÉG

 1. Az Eladó nem vállal felelősséget a Vásárló általi téves adatok beviteléért (így különösen a weboldalon elérhető űrlapokon való téves adatok megadásával), vagy a Vásárló olyan magatartásáért, amely akadályozza vagy megakadályozza az Eladó általi szolgáltatásnyújtást és -végrehajtást.
 2. Az Eladó nem vállal felelősséget azokért a következményekért, amelyek a Webáruház Vásárló általi, a Szabályzatban foglaltakkal, a hatályos jogszabályokkal, valamint a társadalmi együttélésre vagy szokásokra vonatkozó elvekkel ellentétes módon történő használatából erednek.
 3. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Webáruház egyes funkcióinak biztosítását felfüggesztse vagy megszüntesse a technikai bázis vagy szoftver karbantartása, felülvizsgálata vagy bővítése miatt. A Webáruház egyes funkcióinak szolgáltatásainak felfüggesztése vagy megszüntetése nem sértheti a Vásárló jogait.

XII. SZELLEMI TULAJDON

 1. Az online áruházban közzétett minden tartalom (beleértve a grafikákat, szövegeket, oldalelrendezést és logókat), és nem a Vásárlótól vagy más szállítóktól származik, szerzői jogvédelem alatt áll, és az Eladó kizárólagos tulajdonát képezi. A tartalomnak az Eladó írásos hozzájárulása nélküli felhasználása polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után.
 2. A Vásárló köteles a Webáruház részeként közzétett tartalmat kizárólag saját személyes használatra felhasználni. A tartalom ettől eltérő terjedelemben történő felhasználása csak az Eladó kifejezetten jelezte.
 3. A Webáruház használata, ideértve a szöveges és grafikai anyagok, fotók, alkalmazások, adatbázisok vagy egyéb tartalmak használatát, nem jelenti a megjelölt tartalommal kapcsolatos jogok Vásárló általi megszerzését, és különösen nem tulajdonjogok, szomszédos jogok vagy licencek megszerzése .
 4. Az Eladó kifejezett hozzájárulása nélkül tilos az alábbi tevékenységeket megtenni:
  1. a Webáruház vagy annak részei, valamint az azon keresztül elérhetővé tett egyes tartalmak másolása, módosítása, elektronikus vagy egyéb módon történő továbbítása,
  2. a webáruházban közzétett tartalom bármilyen módon történő terjesztése,
  3. adatbázisok tartalmának letöltése és másodlagos felhasználása részben vagy egészben.

XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. Az Eladó fenntartja a jogot jelen szabályzat megváltoztatására. Az Eladó a Szabályzat változásait a Webáruház honlapján legalább 14 naptári nappal a Szabályzat változásának hatálybalépése előtt bejelenti. A Szabályzatban foglaltak változása nem vonatkozik azokra a Vásárlókra, akik a Szabályzat korábbi változatának érvényessége alatt adtak le rendelést. A folyamatos jellegű szerződéses jogviszony fennállása alatt a Szabályzat módosítása a másik felet köti, ha a Ptk. 384. §-a alapján, és a fél a szerződést a 14 naptári napos felmondási időn belül nem mondta fel.
 2. A jelen Szabályzat rendelkezései által nem szabályozott egyéb kérdésekben a lengyel jog vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 3. A Vásárlónak lehetősége van peren kívüli eljárást alkalmazni a panaszok kezelésére és az üzletben leadott rendelésekből eredő igények érvényesítésére. Ezek közé tartozik: adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő vagyoni értékű jogvita esetén az ügyben az illetékes Vajdasági Kereskedelmi Felügyelőség mellett működő Állandó Fogyasztói Választottbíróság elé terjesztés iránti kérelem benyújtása; a 2016. szeptember 23-i törvény értelmében a vita peren kívüli rendezésére irányuló intézkedések megtételére irányuló kérelem benyújtása a Białystok-i Kereskedelmi Felügyelet tartományi felügyelőjéhez (http://www.bialystok.wiih.gov.pl/). a fogyasztói jogviták peren kívüli megoldásáról (Jog. Közlöny 2016, 1823. tétel).
 4. A par. 3 Az ügyfél az önkormányzati fogyasztóvédelmi ombudsmantól kérhet segítséget. Minden szükséges információ megtalálható a Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal honlapján, a www.uokik.gov.pl címen. 
 5. A fogyasztó fogyasztó az Eladóval fennálló vitás kérdések elektronikus rendezésének módját is igénybe veheti a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen elérhető ODR platformon keresztül. 
 6. A jelen Szabályzat szerinti szolgáltatásnyújtásból eredő viták rendezése:
  • a közös bírósághoz az Ügyfél választása szerint a lengyel jog vonatkozó rendelkezéseivel összhangban, ha az Ügyfél fogyasztó,
  • az Eladó székhelye szerint illetékes közös bírósághoz, ha a Vevő nem fogyasztó.
 7. A Szabályzat mellékletei szerves részét képezik.
 8. A szabályozás hatálya alá nem tartozó kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó lengyel jogi aktusok, valamint az európai uniós jog, így különösen a GDPR rendelkezései (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679, 27. sz. 2016. április a természetes személyek személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.
 9. A szabályzat 2020. július 22-én lép hatályba.